Informace o RimuŘím byl překrásné město a ještě je. Na svoji dobu byl obrovský, také tam už byly různé vymoženosti, jako třeba kanalizace, akvadukty a samozřejmě císařský palác, koloseleum.

Řím se stal po jeho založení hlavním městem Římské říše. Bylo to velké město, které koloseum se rozkládalo v Itálii, kolem sedmi pahorků, také Římem protéká řeka Tibera. Plocha, kterou Řím zabírá je asi 1500km2, takže město je hodně velké. Pozdji byly kolem města postaveny kamenné hradby, které se postupně vylepšovali až dosáhly dokonalosti, byly tak obrovské, že mnoha dobyvatelům stačil pohled na hradby, a rychle si rozmysleli, jestli chtějí útočit, avšak i tyto hradby šli prolomit... Další významnou stavbou v Římě je Koloseum. Byla to monumentální stavba v Římě, která měla kruhovitý tvar a vešlo se do ní Římský akvadukt asi 50000 diváků, kteří sledovaly krvavé souboje římských gladiátorů. V koloselu byl písek, to bylo z důvodu toho, aby se tam nemuselo uklízet. Zabitý gladiátor krvácel, krev se vsákla a tělo se hodilo někam pryč. Gladiátorské zápasy sloužily císaři k uspokojení lidu, aby se nebouřil. Další významná stavba v Římě byl hypodrom. Toto sloužilo k závodům koní, povozů, zkrátka se zde závodilo, také zde cvičili elitní římskou jízdu. Stavba měla válcovitý tvar. V Římě bylo plno krásnyých staveb, asi nejkrásnější z nich se rozkládala na samotném vrcholu pahorku, kde Řím ležel, byl to císařský palác. Tato obrovská stavba měla zahrady, plno pokojů, velky luxus pro caesarovo pohodlí. Za zmínění stojí i akvadukt, tím se po Římě rozváděla voda pro občany a kanalizace, ta byla velmi vyspělá, díky ní se Řím ubránil tolika morovým ránám. Tak to je o Římských stavbách a informacích o něm asi vše.